Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะจาก มทร.ล้านนา

 

 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะ อาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังขับเคลื่อนโดย Blogger.