Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดประชุมเรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรือโท ธนเดช โสมนันท์ ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นประธานการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 
โดยมี นายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ ผู้อำนวยการกองการช่าง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานกองการท่า และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนงานโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2567 
2. แผนงานการรื้อถอนประตูตรวจสอบสินค้าฝั่งท่าเทียบเรือ A และการรื้อถอนเครื่องวัดสารกัมมันตรังสี (เสา RPM)
3. การจัดทำเนินชะลอความเร็วบริเวณถนนหมายเลข 5 แยกหน้าท่าเทียบเรือ A0 
4. ผลการหยั่งน้ำและความคืบหน้าโครงการขุดลอกร่องน้ำแอ่งจอดเรือที่ 1-2 
5. รายงานความคืบหน้าการควบรวมท่าเทียบเรือ ฝั่งB  และท่าเทียบเรือ A5 
6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟส 3 ขอ ทลฉ.
7. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการระบบจองคิวรถบรรทุก Truck Queueing

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น ตัวชี้วัดความสามารถระยะเวลาตรวจปล่อยจนถึงหน้าประตูตรวจสอบ ตัวชี้วัดขีดความสมารถระยะเวลารับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Truck Turnaround Time) เป็นต้น

โดยผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ได้เสนอปัญหาและอปุสรรคต่าง ให้กับผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไข เช่น ปัญหาการจราจรแออัดของรถบรรทุกตู้สินค้า ในช่วงเวลาเทศกาล ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตปฏิบัติการท่าเทียบเรือ และปัญหาอื่น ๆ อีกด้วยขับเคลื่อนโดย Blogger.