Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี

    ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมด้วยนายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ  พุทธรักษา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  และผู้บริหาร - พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการ ท่าเทียบเรือ ชุมชนโดยรอบท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ ซึ่งคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากวัดบางละมุง บริเวณรอบใต้อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

นายวีระยุทธ์  เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งถือเป็นปีแรกของการดำเนินงาน ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน สายการเดินเรือต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้วันนี้ท่าเรือแหลมฉบังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และวันนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี ขอตอบแทนทุกภาคส่วนในฐานะผู้ให้ด้วยการมอบเงินสนับสนุน ดังนี้

ดังนี้ มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีการสร้างรายได้ และสร้างคุณค่าในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยมีมูลนิธิที่ท่าเรือแหลมฉบังมอบให้ 7 มูลนิธิ  ประกอบด้วย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

2.โครงการทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดี ได้มอบให้ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางละมุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา) 3.มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา “เพื่อดวงดาวน้อย” ให้โรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 22 โรงเรียน 
นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2567 ที่มีผลการเรียนดี และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุตรพนักงาน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.