Header Ads

 


นครสวรรค์ - เกษตรกรตำบลตำขีด กว่า 100 คน เรียกร้องขอเจาะบ่อบาดาล-โซล่าเซลล์ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง​

 จากกรณีที่ ที่มีชาวบ้าน 8 ตำบล รวมตัวมาขอความชัดเจน กรณียื่นขอเจาะบ่อบาดาล-โซล่าเซลล์ เพื่อพื้นที่ทำการเกษตร มานานหลาย​ 10​ ปี  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ชาวบ้านในหลายพื้นที่ตำบลตำขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 100 กว่าคน รวมตัวกันร้องเรียนขอบ่อบาดาลเพื่อมาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีชาวเกษตรกรทั้งหมด 8 ตำบล เพื่อขอรับทราบเหตุผลเกี่ยวกับการขอเจาะบ่อน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ว่ามีการติดขัดอย่างไร พร้อมทั้งเจรจาในการเอาเรื่องเข้าไปในสภา

    ทางด้านนางสาวพรทิพย์พา จรัสมั่นเขตกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด ได้ลงมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบขั้นตอนต่าง​ๆที่ตนให้ทำไปให้ทราบ พร้อมกันนั้น ปลัด อบต. ก็ลงมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฏมายต่าง​ๆ ให้ชาวบ้านทราบ หลังจากนั้นตัวแทนนายอำเภอบรรพตพิสัย ได้ลงพื้นที่เข้ารับฟังปัญหา​ของชาวบ้านและปัญหาของ​ อบต.พร้อมไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าให้ชาวบ้านยื่นข้อเสนอให้ทำ การประชาคมกันใหม่ เพื่อไม่ให้ผิดต่อกฎหมาย พร้อมทั้งให้ยืนเอกสารเข้าไปในสภาเพื่อการพิจารณาอีกครั้ง

   ทางด้านนางสมพิศ มาตรง ชาวบ้านโพธิ์ขวัญ ตำบลตาขีด ได้เปิดเผยว่า ช่วงนี้ชาวบ้านเกษตรกรตำบลตำขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต้องการน้ำไปทำการเกษตร ซึ่งในตอนนี้น้ำไม่พอเพียงในการใช้ทำไร่ทำนา รวมทั้งประชาชนต้องการบ่อบาดาล และยังเปิดเผยอีกว่าได้ทำเรื่องเข้าไปในสภาแล้ว 2 รอบ ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาในการข่อขุดบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ จึงอยากมาขอความชัดเจนในการยื่นเรื่อง พร้อมทั้งยืนยันว่าจะเดินหน้าขอเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล-โซล่าเซลล์ ไปจนกว่าจะได้​
ต้อย รอบรั้วภูธร/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.