Header Ads

 


ชลบุรี – ท่าเรือแหลมฉบัง ฉลองวันสถาปนาครบรอบปีที่ 33 ภายใต้งาน “LCP 33 rd Anniversary Grown in the Light, Night Party” พร้อมมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก

    ที่ห้องพิมาน แกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ พัทยา จังหวัดชลบุรี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  คณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง


นางมนพร  กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบกับความร่วมมือของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ การสนับสนุนจากส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าติดอันดับที่ 19 ของโลก และเป็นท่าเรือท่องเที่ยวอันดับที่ 5 ของโลก จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า ไม่ต่ำกว่า 141 ล้าน TEU ขนถ่ายรถยนต์มากกว่า 20 ล้านคัน นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ที่มาจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ท่าเรือแหลมฉบังไม่หยุดยั้งการพัฒนา เพื่อยกระดับการให้บริการ การวางโครงสร้างท่าเรือ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของ Smart Port ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง อีกก้าวของการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กทท. คือ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573”

และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็น World Class Port จึงมีองค์ประกอบหลายด้านเพื่อยกระดับของการให้บริการ การเพิ่มขีดความสามารถ ให้สามารถรองรับการให้บริการ จะทำให้คุณภาพของการให้บริการสูงขึ้น ช่วยลด เวลาของเรือที่เทียบท่า นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพในด้าน Productivity ด้วยการนำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานหน้าท่า และ Yard Operation รวมทั้งการริเริ่มโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้มีการบริการครบถ้วนมากขึ้น

ในค่ำคืนนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ 33 ปี ยังถือว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบังทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ จนทำให้ท่าเรือแหลมฉบังประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ หน่วยงานราชการ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนในความสำเร็จของท่าเรือแหลมฉบังในทุกวันนี้


ด้านนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 เป็น ท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการเรือสินค้าประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (RO-RO) ท่าเทียบเรือ โดยสาร และท่าเทียบเรือชายฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ทำให้เกิดเป็นความสำเร็จขององค์กร อันแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพและความมุ่งมั่นพัฒนา จนทำให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวเติบโตอย่างมั่นคงมา จนครบ 33 ปี สำหรับงานเลี้ยงวันคล้ายวันสถาปนาในครั้งนี้  เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานท่าเรือแหลมฉบังทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานในปีต่อๆไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.