Header Ads

 


ชลบุรี - ทลฉ.มอบเงินสนับสนุน วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 ให้หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชนรอบท่าเรือฯ ร่วม 300,000 บาท

ที่ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนให้กับ หน่วยงาน โรงเรียน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เขตเทศบาลตำบลบางละมุง และเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยมี นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางนวรจ ใจดี ผู้อำนวยการกองการเงิน และเจ้าหน้าที่พนักงานท่าเรือแหลมฉบังร่วมพิธีมอบเงินในครังนี้

เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับเยาวชน อาทิ การมอบทุนการศึกษา มอบของขวัญ การแจกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นั้น


นายวีรชาติ เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนและให้ความสำคัญต่อเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงาน ชุมชน และโรงเรียนรอบท่าเรือฯ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท ทั้งนี้ พนักงาน และผู้บริหารของท่าเรือแหลมฉบังจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติอีกด้วย

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.