Header Ads

 


ยโสธร สมามาชิกกลุ่มพิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่างและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี ชุมนุมเรียกร้องให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำชี

 ยโสธร สมามาชิกกลุ่มพิทักษ์สิทธิการจัดการ


ยโสธร สมามาชิกกลุ่มพิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่างและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี ชุมนุมเรียกร้องให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำชี

  เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 66 สมามาชิกกลุ่มพิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่างและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี ได้มาชุมนุมเรียกร้องให้นากลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำชี คณะใหม่ หลังคณะที่มีอยู่ได้พ้นวาระไปกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา โดยมีนายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง   นายนิมิต หาระพันธ์  กรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร น.ส.รสริน หาระพันธ์ุ และเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธร เป็นแกนนำในการชุมนุมเรียกร้องสิทธิดังกล่าว โดยมีหนังสือที่50/2566 ส่งถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยมีใจความดังนี้

       หนังสือ ที่ 50/2566  ลงวันที 6 ธันวาคม 2566 เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร เรื่อง ทวงถามการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี ดังนี้

   เรียน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการดำเนินโครงการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี ภายใต้โขง ชี มูล จึงมีข้อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลตั้งแต่ปี 53 เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอและข้อเรียกร้อง ในขณะที่ผ่านมากระบวนการแก้ไขปัญหานั้นได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี1ชุด และอนุกรรมการแก้ไึขปัญหา 4 ชุด  สรุปว่า ผลจากกระบวนการแก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชีมีความคืบหน้าอย่างมาก ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ เพราะทุกรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งทั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ และอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเพื่อให้กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการให้เสร็จสินตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ให้เป็นรูปธรรมตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ แต่ ณขณะนี้รัฐบาลที่ผ่านมาได้หมดวาระลง ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี แตผ่านมากว่า 3 เดือนแล้ว เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ได้ทำหนังสือยื่นไป 2 ครั้งแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม  โดยช่วงที่นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้ยื่นหนังเพื่อให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย น้ำชี ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรี  ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย น้ำชี แต่อย่างไร

     ดังนั้นเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธรลุ่มน้ำชี จึงทวงถามการลงนามคำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี จากนายกรัฐมนตรี และต้องการขอคำตอบภายใน 7 วัน ถ้ายังไม่มีการลงนามคำสั่งแต่งกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จะเดินทางไปทวงถามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาฯจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ต่อไป  ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรทั้ง 2 คน ติดภารกิจประชุมในช่วงเช้าไม่สามารถเดินทางไปรับหนังสือกับเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างได้และได้ให้ นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธรเป็นตัวแทนไปรับหนังสือ แต่ทางเครือข่ายไม่ยอมมอบหนังสือให้กับปลัดจังหวัด แต่ได้พากันเคลื่อนขบวนไปปักหลักชุมนุมที่บริเวณอาคารโดมหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรพร้อมกับอ่านแถลงการณ์ทวงถาม ต่อมาในช่วงเที่ยงนายไกร  เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เดินทางไปรับหนังสือทวงถามกับเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง พร้อมกับรับปากว่าจะส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีตามข้อเรียกร้องต่อไป โดยกลุมผู้ชุมนุมได้มอบหมายให้นายสิริศักดิ์  สะดวก เป็นผู้ประสาน หมายเลขโทรศัพท์ 0910178730 ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.