Header Ads

 


พะเยา รถด่วนขบวนสุดท้าย ปลายปี

 พะเยา  รถด่วนขบวนสุดท้าย ปลายปี

 นายพร  ขยันยิ่ง  ชาวบ้านตำบลบ้านสางอำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เข้าดูในสวนต้นไผ่ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ทำกิน เพื่อตัดขายตามออร์เดอร์เพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง หรือทำเครื่องจักสาน  นายพรเล่าว่า ต้นไผ่มักจะถูกทำลายด้วยตัวหนอนแน้  หรือที่รู้จักกันคือรถด่วน  หากไม้รวกต้นไหนมีตันแน้อาศัยอยู่จะแห้งตายใช้งานไม่ได้  จึงได้สำรวจแต่ละก่อเพื่อหาตัวแน้เพื่อนำไปประกอบอาหาร  หากได้จำนวนมากก็นำไปขาย และสามารถเก็บแช่แข็งเก็บไว้ได้นานเป็นปี  เป็นแมลงที่มีราคาแพง มีราคาถึงกิโลกรัมละ 800 - 900 บาท  และเป็นที่นิยมของคนชอบแมลง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง มีรสชาติที่หวานมัน กลมกล่อมและมีคุณค่าด้านอาหาร  ที่แน้หรือรถด่วนมีราคาแพง เพราะ หนึ่งปี จะมีเพียงหนึ่งครั้ง และหายาก  ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือน มกราคม จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะสามารถหาตัวรถด่วนได้ เพราะหากผ่านเวลานี้ไปจะกลายเป็นผีเสื้อ  และในช่วงนี้จะหายง่ายในต้นเดียวเพราะตัวแน้จะรวมตัวกันในกระบอกเดียว ซึ่งจะเลือกกระบอกที่อยู่เหนือกระบอกที่มีน้ำ  เพราะเมื่อหมดฤดูฝนแน้จะเจาะรูข้างในกระบอกไม้ไผ่ให้เชื่อมถึงกันเพื่อจะให้น้ำไหลมาอยู่กระบอกสุดท้ายเพื่อเป็นอาหารจนกว่าจะกลายเป็นผีเสื้อ

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.