Header Ads

 


ชลบุรี - "ธรรมนัส " รมว.เกษตรฯ นำทัพทีมพญานาคราช ลุยตรวจสอบตู้สินค้าเกษตร ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

 
ชลบุรี - "ธรรมนัส " รมว.เกษตรฯ นำทัพทีมพญานาคราช ลุยตรวจสอบตู้สินค้าเกษตร ที่ท่าเรือแหลมฉบัง


   เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราช ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหล่มฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พร้อมนายธวัชชัย สีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และคณะทำงานโครงการท่าเรือสีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อติดตามการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรทางตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย พร้อมชมกระบวนการตรวจสอบสินค้า ณ สถานประกอบการ (โรงงานหรือห้องเย็น) ณ จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบวีดีโอคอล และได้ยืนยันทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติการตรวจการนำเข้าสินค้าที่เข้มข้น 


ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ มาตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุสินค้าเกษตร  ที่ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และตรวจสอบตู้สินค้าเกษตร ที่ท่าเทียบเรือ  C1 และ B5  ท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากการคิกออฟเปิดปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจพญานาคราช ในการตรวจการนำเข้าสินค้าประมง ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวมีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง ซึ่งเห็นถึงกระบวนการขั้นตอนการตรวจสินค้านำเข้าที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ X-Ray ตู้สินค้าประมงนำเข้าเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบสินค้าภายในตู้ และการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าปัจจุบันกรมประมงจะมีการเปิดตรวจ 100 % ในกรตรวจสอบ  


นอกจากจะเปิดตรวจ ณ ด่าน หรือ ท่าเทียบเรือแล้วจะมีการไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (โรงงนหรือห้องเย็น) ปลายทางด้วย โดยจะทำกาซีล (Seal) ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังสถานประกอบการปลายทาง เพื่อควบคุมและตรวจสอบคัดแยกชนิดและปริมาณที่นำเข้าจริงตรงตามที่สำแดงในเอกสารจนมั่นใจว่าสังตว์น้ำนั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต


โดยในวันนี้ได้ตรวจทุกกระบวนการนำเข้า ตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตนำเข้า ตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้า การ x Ray ตู้สินค้าประมงนำเข้า เปิดตู้สินค้าเกษตร (พืช ประมงและปศุสัตว์) เพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรเบื้องตัน ณ หน้าด่าน และล็อคซีล (Seal ไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการปลายทางอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการนี้มีการวีดีโอคอลภาพการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการปลายทางเพื่อเห็นขั้นตอนการนำสินค้าสัตว์น้ำออกจากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณ ณ สถานประกอบการด้วยซึ่งเมื่อไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย จึงจะอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการผลิตหรือจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


นอกจากนี้ ยังเข้าตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้า โดยความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสุ่มเปิดตรวจตู้สินค้าตกค้างที่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ แต่มีการสำแดงบัญชีสินค้าทางเรือ (Cargo Manifest) จำแนกเป็นสินค้าประเภท สัตว์น้ำแช่แข็ง จำนวน 1 ตู้ และ หอมแขก จำนวน 1 ตู้ ณ ลานตรวจสินค้าท่าเรือ C1 ท่าเรือแหลมฉบัง และเดินทางต่อไปยังลานตรวจสินค้าท่าเรือ B5 ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจสินค้าอีก 1 ตู้ ที่มีการสำแดงบัญชีเป็นเนื้อแก้มโค โดยยังไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.