Header Ads

 


กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ส่งเสริมกำลังพลสืบสานประเพณีไทย


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พลเรือตรี สันติชัย วงษ์สุวรรณ เจ้ากรมโรงานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณอ่างน้ำภายในหมู่บ้านกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ (หมู่บ้านทุ่งโปรง) ต.สัตหีบ อ.สัตหีรบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและคนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคีมากขึ้น

ภาพ/ข่าว นันทชัย เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.