Header Ads

 


เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดโคกขาม


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 พลเรือโท ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมียอดเงินรวมทั้งหมด 4,782,239.50 บาท ณ วัดโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.