Header Ads

 


งานชมรมศิษย์เก่า​รักบ้านเกิด เกาะ​จำ​ ติง​ไหร​ เกาะ​ปู​ (จำ​ปู​ติง)​ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่​

 งานชมรมศิษย์เก่า​รักบ้านเกิด เกาะ​จำ​ ติง​ไหร​ เกาะ​ปู​ (จำ​ปู​ติง)​ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่​

เมื่อวันที่ 11,12 พฤศจิกายน​2566​  

ทนายภัทรพงษ์​ รักข้อง ประธาน​ชมรมศิษย์เก่า​รักบ้านเกิด เกาะ​จำ​ ติง​ไหร​ เกาะ​ปู​ (จำ​ปู​ติง)​พร้อมคณะกรรมการชมรมจัดงานชมรมศิษย์เก่า​รักบ้านเกิด  ทนายภัทรพงษ์​ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์​สนับสนุน​กิจกรรม​ของชมรมเพื่อจัดหาอุปกรณ์​ทางการ​แพทย์ให้กับโรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำ​บลบ้านเกาะจำเราจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีความกรมเกลี่ยวเป็นหนึ่ง มุ่งเน้นที่จะสร้างความสุขเพื่อจะพัฒนาให้กับบ้านเกิดของเรา บรรยากาศเป็นไปความความชื่นมื่นทั้งรอยยิ้มความรักความสามัคคีความกลมเกลียวเป็นหนึ่ง และงานที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณ​ นายสมหมาย  ยกบุตร นายกองค์การ​บริหาร​ตำบลเกาะศรีบอยา  นายสำราญ  ระเด่น กำนันตำบลเกาะศรีบอยา นางสาวกนกพรรณ​ ดำรงอ่องตระกูล ผู้ใหญ่​บ้านเกาะจำ นายสมเดช เศรษฐวิศิษฎ์​กุล ผู้ใหญ่บ้านติงไหร ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมในครั้งนี้อีกด้วย ทนายภัทรพงษ์​ รักข้อง ประธาน​ชมรมศิษย์เก่า​รักบ้านเกิด เกาะ​จำ​ ติง​ไหร​ เกาะ​ปู​ (จำ​ปู​ติง)​ กล่าวทิ้งท้าย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.