Header Ads

 


ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ลงตรวจสอบห้องเย็นที่จัดเก็บเนื้อหมู ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นาย สุวัฒน์ จันทร์สุข ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นที่จัดเก็บเนื้อหมู ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและส่งออกที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งการตรวจใบอนุญาตการจำหน่าย / ใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคสัตว์ รวมถึงอาจทำให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยในการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็น ไม่พบปัญหาหมูเถื่อนแต่อย่างใด ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เลี้ยงและผู้บริโภคว่า ไม่มีหมูเถื่อนหรือหมูนำเข้ามาเจือปน โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและส่งออกที่ผิดกฎหมาย ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้า🐂🐂ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240 🐂🐂
ขับเคลื่อนโดย Blogger.