Header Ads

 


นาวิกฯโยธินตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนฤดูน้ำหลาก

 นาวิกฯโยธินตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนฤดูน้ำหลาก


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 66 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการกองพันทหาราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ได้เป็นประธานตรวจความพร้อม ยุทโธปกรณ์ อาทิ เรือยนต์ ยานพาหนะ เฮลิคอปเตอร์ และกำลังพลของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเขตรับผิดชอบ 5 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยซึ่งมีประมาณ เกือบ 500 นาย

ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นสำคัญการใช้เฮคอปเตอร์ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนในกรณีฉุกเฉิน อาทิ การติดอยู่ตามเกาะแก่งที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก รวมทั้งเป็นการใช้อพยพประชาชนที่เจ็บป่วย นำส่งสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที่ ซึ่งถือว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสภาวะน้ำท่วมหนักในพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก ทางหน่วยนาวิกโยธินสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทุกหย่อมหญ้า จนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง จนเป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านจนถึงปัจจุบันนี้

ด้าน น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ กล่าวว่า เรียนพี่น้องประชาชนชาว จ.นราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน หน่วยเรามีความพร้อมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือยานยนต์และยานพาหนะต่างๆ รวมถึงครัวสนามในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ การสนธิกำลังในครั้งนี้เพื่อให้เห็นว่า เรามีศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าทางกองทัพเรือจะไม่รั้งรอให้ประชาชนเดือดร้อยอย่างเด็ดขาด     

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.