Header Ads

 


นครนายก - ส่งมอบเครื่องกรองน้ำตามโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย
 นครนายก - ส่งมอบเครื่องกรองน้ำตามโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย


ที่โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้เป็นประธานการส่งมอบเครื่องกรองน้ำตามโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด โดยมีนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ ปลัดจังหวัดนครนายก เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นางพรธิชา วงศ์ยานนาวา ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มบริษัท ดาว  นางสาวจิรชยา คงแสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปลัดอาวุโสอำเภอองครักษ์ รองนายก อบต.บางสมบูรณ์ กำนันตำบลบางสมบูรณ์ นางมุกดา โชติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ โครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน” ในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย มีเป้าหมายเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดนครนายกได้รับการช่วยเหลือ 5 โรงเรียน ที่มีความพร้อมทั้งในด้านของแหล่งน้ำ และมีผู้รับผิดชอบเครื่องกรองน้ำที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  ในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ขึ้น ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด เป็นปัญหาระดับโลก ไม่ใช่แค่น้ำสำหรับการบริโภค แต่รวมถึงน้ำสำหรับการอุปโภคด้วย ในประเทศไทยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำโครงการเกี่ยวกับน้ำหลายหน่วยงาน แต่ทำในลักษณะที่แยกกันทำ ถ้าทุกคนตระหนักว่าน้ำคือชีวิต ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระบวนการความคิดที่จะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันก็ไม่ยาก นอกจากนี้อีกปัญหาที่ต้องแก้ไขคือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและรักษาคุณภาพของน้ำดื่ม ส่วนที่ดีของโครงการนี้คือไม่ใช่แค่เพียงมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร แต่เรายังให้องค์ความรู้ สร้างระบบการบำรุงดูแลรักษาเครื่อง สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำดื่มให้เกิดความยั่งยืนตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.