Header Ads

 


สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เข้ารับประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก พันตำรวจโทพรชัย ขุนพิลึกลือเดช สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตำรวจดีเด่น 2566 ซึ่งลงนามโดย พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับประกาศเกียรติคุณนี้ ตำรวจที่ได้รับจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ตามโครงการตำรวจดีเด่น 2566 มีความประพฤติดี สามารถครองตน ครองคน ครองงานและมีจิตสาธารณะ เป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและสังคม เป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจสืบไปนับว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เป็นสถานีตำรวจที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งมีนายตำรวจน้ำดี มีความสามารถ มีคุณสมบัติ ตามโครงการ จนได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่วงการตำรวจเมืองนครสวรรค์ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.