Header Ads

 


กองทัพเรือจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกำลังพลในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนการระบาดในฤดูฝน

 


         วันที่ 24 ส.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่กำลังพลในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ณ บริเวณโถงชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ คณะทำงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการ , พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้จัดบุคลากรจากกรมแพทย์ทหารเรือให้บริการ ซึ่งมีกำลังพลที่สนใจร่วมกิจกรรม เป็นจำนวน 600 นาย

          อันเป็นกิจกรรมตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.