Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2566


   ที่ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน และนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
สำหรับกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ หรือวันพระใหญ่ของทุกเดือน โดยการถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุจากวัดบางละมุง จำนวน 3 รูป และกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อให้พนักงานได้ทำบุญร่วมกัน น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีในการอยู่ร่วมกันอีกด้วย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.