Header Ads

 


ประมงจังหวัดเลย : จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ประมงจังหวัดเลย : จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปวน ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จ.เลย

    นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย อำเภอหนองหินและองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นักเรียน พ่อค้าราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 250 คน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

     เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

    ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000 ตัว จำนวน 5 ชนิด ได่แก่ ปลาตะเพียนทอง จำนวน 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว ปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ปลาบ้า  จำนวน 50,000 ตัวและกุ้งก้ามกราม จำนวน 50,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปวน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ ความจุน้ำประมาณ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมต่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ


ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.