Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในหลวงรัชกาลที่ 10

ที่สนามหญ้า อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ข้าราชการท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ประธานในพิธีถวายบังคมพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และเปิดกรวยดอกไม้สด เวลา 09.20 น. - ประธานในพิธี กล่าวคำสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพร เจ้าหน้าที่เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี
หลังจากนั้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานแบบมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาจราจร ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังที่ ลานเอนกประสงค์กลางทุ่ง 70 ไร่ เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 ฝ่าย ภายในท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย
โจ ลำน้ำปิง/รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.