Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการประชาชนฯ ในช่วงวันหยุดยาว

   เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง เป็นกรณีพิเศษ โดยมี นายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก วิสูตร จันระมาด เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6 แผนกรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเปิดจุดบริการในครั้งนี้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน พร้อมทั้งฝากความห่วงใยถึงประชาชนส่วนใหญ่ ที่มักจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยก่อนใช้รถทุกครั้ง

นอกจากนี้ทางท่าเรือแหลมฉบังยังมีจุดพักรถ เครื่องดื่ม กาแฟและห้องน้ำไว้คอยบริการแก่ประชาชน ที่ผ่าเข้าออกทางประตูตรวจสอบที่ 2 อีกด้วย

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.