Header Ads

 


กรมการปกครอง ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

 "กรมการปกครอง ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย บุกทลายเลานจ์เถื่อน อัพยา แฝงค้ามนุษย์ 2 ร้านดังกลางเมืองแม่สาย เปิดยัน 6 โมงเช้า ไร้ใบอนุญาต พบร่องรอยการใช้ยาเสพติดภายในร้าน มีพนักงานเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี 6 คน อายุต่ำสุดเพียง 15 ปี พบนักเที่ยวและพนักงานร้านฉี่สีม่วง 9 คน " เตรียมชงผู้ว่าฯสั่งปิดห้าปี 


ภายใต้การอำนวยการของ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานปปส. ภาค 5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย บุกเข้าทำการจับกุม เลานจ์เถื่อน ชื่อร้านโอโซน และร้านสละโสด


สืบเนื่องจากกรมการปกครอง ได้รับแจ้งจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ว่ามีสถานประกอบการชื่อ “ร้านโอโซน และร้านสละโสด” ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เปิดให้บริการในลักษณะเป็นเลาจน์  มีการรับพนักงานหญิงซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งสัญชาติไทย และต่างด้าว เข้ามาทำงานภายในร้าน และอาจมีพฤติการณ์เข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีการจำหน่ายยาเสพติดภายในร้าน และพนักงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 มีพฤติการณ์เสพยาเสพติดและชักชวนลูกค้าเสพยาเสพติด ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ มีการเปิดให้บริการในลักษณะเป็นสถานบริการ และนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีสัญชาติไทย และต่างด้าวมาแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ปล่อยปละให้มีการ จำหน่ายยาเสพติดภายในร้าน และพนักงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีพฤติการณ์เสพยาเสพติด รวมทั้งบริการยาเสพติดให้แก่ลูกค้า จึงได้วางแผนตรวจสอบจับกุม


โดยในวันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 00.30 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปปส. ภาค5 พนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย บุกเข้าทำการตรวจค้นจับกุม สถานประกอบการชื่อ “ร้านโอโซน และร้านสละโสด” ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


จากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองร้านดังกล่าว ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 มีการจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด พบร่องรอยการเสพยาเสพติดภายในห้องบริการ VIP ของทางร้าน ภายในร้านทั้งสอง พบว่ามีพนักงานหญิงบริการรวมจำนวน 21 คน และมีพนักงานชาย 15 คน พบพนักงานหญิงบริการอายุต่ำกว่า 18 ปี 6 คน ซึ่งพนักงานหญิงอายุต่ำสุดเพียง 15  ปีเท่านั้น โดยพนักงานหญิงดังกล่าว มีหน้าที่ให้บริการลูกค้า นั่งดูแลปรนเปรอลูกค้า อันอาจมีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ จากการตรวจปัสสาวะพนักงานร้าน พบสารเสพติดในปัสสาวะ ทั้งหมด 4 คน ในส่วนนักเที่ยวพบสารเสพติด 5 คน รวมพบสารเสพติดจำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการในร้านโอโซน จำนวน 2 คน โดยมีอายุ 17 ปี และ 18 ปี ตามลำดับ


เจ้าพนักงานปกครองชุดจับกุม ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้จัดการร้านทั้งสอง ดังนี้


1.ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2.จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด 

3.บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร

4.บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก แสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร

5. จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานระหว่างเวลา 22.00 น. - 06.00 น.

6.เป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้างโดยไม่แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน


ทั้งนี้ หากผลการคัดแยกผู้เสียหายของทีมสหวิชาชีพ พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีเพิ่มเติม ในข้อหาค้ามนุษย์ ต่อไป


เวลาต่อมา นาย เอกชัย ปันแปง อายุ 42 ปี ได้เข้ามาแสดงตนเป็นเจ้าของร้านทั้งสอง และขอเข้ามอบตัว ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย 


 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 6 คน และนำตัวเด็กผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปเข้าสู่กระบวนการกลไกการส่งต่อระดับชาติ หรือ National Referral Mechanism (NRM) เพื่อสัมภาษณ์ คัดกรอง และคัดแยกผู้เสียหาย โดยทีมสหวิชาชีพ ต่อไป


ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดจับกุม จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งปิด ร้านโอโซน และร้านสละโสด เป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากดำเนินกิจการขัดต่อกฎหมาย


(large yellow diamond)นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กล่าวว่า การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการถือเอามนุษย์ซึ่งมีชีวิตจิตใจเป็นสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ โดยเฉพาะการกระทำต่อเด็กและเยาวชนซึ่งยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ อีกทั้งการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการสถานบันเทิงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม สถานบริการเป็นสถานที่ต้องห้ามมิให้มีเด็กเข้าไปทำงาน รวมถึงหากพบมีพฤติการณ์แอบแฝงค้าประเวณีเด็กซึ่งเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ จะมีโทษตามกฎหมายสูงมาก และการที่เยาวชนซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในสถานประกอบการเช่นนี้มีความเสี่ยงที่เด็กจะมีพฤติการณ์ที่กระทำความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ขจัดการค้ามนุษย์ หากพบเห็นเบาะแส หรือการกระทำที่เข้าข่ายค้ามนุษย์  แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 1567ขับเคลื่อนโดย Blogger.