Header Ads

 


กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566


กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 ก.ค.66 พลเรือตรี สันติชัย วงษ์สุวรรณ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่บ้านพัก กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.