Header Ads

 


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิพัฒน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีพระราชทานถวายเทียนพรรษา มอบ 130 วัด ร่วม ผอ.ฟ้าประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ณ.วัดอินทร์

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิพัฒน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นผู้แทนพระองค์  ประกอบพิธีพระราชทานถวายเทียนพรรษา มอบ 130 วัด ร่วม ผอ.ฟ้าประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ณ.วัดอินทร์


    เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2566 เวลา 18.00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนพระองค์  เดินทางมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีฯ  พระราชทานถวายเทียนพรรษา แด่ภิกษุสงฆ์เพื่ออัญเชิญถวายยังพระอารามต่างๆจำนวน 130 วัด ณ.ที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีอริยเมตไตรยหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 

ในการนี้มี พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวงเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางสาวพรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ุพระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4)  ฝ่ายจัดงานพระราชทานถวายเทียนพรรษาประจำปี พุทธศักราช 2566 

พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่เดินทางมารับเทียนพระราชทานรวมทั้ง พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีและเข้าเฝ้ารับเสด็จ อย่างเนืองแน่น

     นาย ยุทธพงษ์  เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ กล่าวในรายงานว่า ขอกราบเรียนท่าน พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ข้าพเจ้า นาย ยุทธพงษ์  เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ประธานคณะกรรมการจัดงานถวายเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักดิ์ราช 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในสโมสรลานบุญลานธรรม ณ.ที่นี้ รู้สึกปลื้มปิติสำนึกในพระกรุณาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านรัฐมนตรีเป็นผู้แทนในพระองค์มาประกอบพิธีมอบเทียนพรรษาให้แก่วัด เพื่อที่จะได้อันเชิญถวายไปกับวัดต่างๆในทั่วประเทศ จำนวน 130 วัด ในวันนี้ ข้าพเจ้าขออนุญาติกราบเรียนถวายรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพอสังเขปดังนี้ 

1.เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

2.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  ในระหว่างเข้าพรรษาในระยะเวลา3เดือน 

3.เพื่อให้เป็นแสงสว่างในระหว่างประกอบกิจกรรม พิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน

4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมอันดี อันเป็นประโยชน์และพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ ในการนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาซึ่งถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าการให้ทานเป็นแสงสว่างจะมีอนิสงฆ์เพิ่มพูนด้วยปัญญาหูตาสว่างไสว ในต่างจังหวัดการถวายเทียนพรรษามีการแห่เทียนพรรษากันอย่างเอิกเกริกสนุกสนาน มีการแห่ฉลองรอบอุโบสถบางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่ง บางแห่งก็มีการแข่งจัดขบวนแห่รอบเมืองด้วยขบวนที่สวยงามอันเป็นอันดีงานตั้งแต่โบราณกาล 

โครงการถวายเทียนพรรษานี้พระธรรมโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคุณน้อย เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และ น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ได้ร่วมจัดกันถวายเป็นพระกุศล ถวายแต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อพระราชทานแด่พระสงฆ์ เพื่ออัญเชิญไปยังอารามต่างๆทั่วประเทศ นับเป็นปีที่11 ของการจัดงาน เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดไตรมาสนี้ เวลามีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น การทำวัดสวดมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งต้องอ่านจากพระคัมภีร์ และเป็นบุญกุศล ที่มีธารานิสงฆ์ นาๆทุกประการ และยังถือโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ยึดหลักธรรมของศาสนาเพื่อปฏิบัติ อีกทั้งยังได้ร่วมการแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับพระพุทธศาสนารักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย และสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบยาวต่อไป

    ผอ.ฟ้า กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เป็นครั้งแรกที่ได้จัดเยอะที่สุด

วันนี้ที่ผอ.ฟ้าทำของตัวเอง เจาะจง 30 ชุด แต่ได้รับให้เป็นประธานอุปถัมถ์และได้ดูแลงานครั้งนี้แต่งานครั้งนี้สำเร็จได้เพราะมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆพี่ๆสมาชิก เจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้มีวันนี้ ที่ช่วยกันทำบุญเงินประมาณ 5 แสนกว่าบาทและสำคัญที่สุดบุญก็จะส่งผลให้กับผู้สื่อข่าวทั้งหมดด้วย ก็ถือว่าเป็นบุญมหาบุญบุญยิ่งใหญ่ และเทียนพรรษาที่กระจายทุกจังหวัด 149 วัด แต่ที่คัดเลือกจริงๆ 130 วัด ก็เป็นอะไรที่มงคลและทำให้ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมก็ได้รับบุญเท่ากันพี่ๆทุกคนในกลุ่มและพี่ๆที่ไม่ได้มาด้วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผอ.ฟ้า ถึงแม้จะเจออุปสรรคปัญหา ผอ.ฟ้าก็ไม่ยอมแพ้ บุญไม่ว่าจะมีอุปสรรคยากแค่ไหนก็ต้องทำให้สำเร็จ แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะได้กำลังใจจากคนรอบข้าง และน้องๆผู้สื่อข่าวทั้งหมดที่คอยติดตามช่วยเหลือ และคณะที่ติดตามทุกคน ทำให้ผอ.ฟ้ามีกำลังใจ เกือบจะท้อเกือบจะถอยหลายๆรอบ เกือบที่จะไม่สู้แต่ได้บารมีจากสมเด็จท่าน  เราเป็นคนดีอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงมาร่วมพิธีในวันนี้ ซึ่งท่านเคยไปที่ คฤหาสน์ ผอ.ฟ้าท่านเห็นแล้วยังดีใจ ถ้าเราเป็นคนดีก็ให้หมั่นเติมความดี หรือให้รักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม 


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.