Header Ads

 


ทหารพัฒนา 46 ปรับภูมิทัศน์ ป้องกัน น้ำท่วม โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2 ส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขุดลอก เปิดทางระบายน้ำ

 ทหารพัฒนา 46 ปรับภูมิทัศน์ ป้องกัน น้ำท่วม

โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2 ส่งยุทโธปกรณ์หนัก

ขุดลอก เปิดทางระบายน้ำ


พันเอก รณชัย เวียงวงษ์  จาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 (นพค.46)

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย ลงพื้นที่ พร้อม รถขุดตัก จำนวน 1คัน รถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ เปิดทางระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2  ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี  เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และตัดแต่งต้นไม้ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งบูรณาการร่วมกับ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2  โดย นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษารูปแบบ PRADU  Model  มีการพัฒนาศักยภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นราธิวาส/นูอารีซ๊ะ บะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.