Header Ads

 


🦣🦣นครสวรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เปิดคลินิกสัตว์ป่า"Wildlife Rescue Clinic"🦣🦣

นายอรรพพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิด คลินิกสัตว์ป่า "Wildlife Rescue Clinic" สำนักบริหารพื้นที่รักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)   โดยมีนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่รักที่ 12 นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด คลินิกสัตว์ป่า"Wildlife Rescus clinic" สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในครั้งนี้  ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุสัตว์ป่าพลัดหลง และได้รับบาดเจ็บ และสัตว์ป่าสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก และส่วนสำคัญคือการจับกุมการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า ทำให้มีสัตว์ป่าของกลางเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสภาพบาดเจ็บอ่อนแอ และเครียด บางครั้งส่งผลร้ายถึงเสียชีวิต ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำส่งถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า อันเป็นสถานที่ดูแลสัตว์ป่าของกลาง  โดยวันนี้คลินิกสัตว์ป่า"Wildlife Rescue Clinic" สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จะดำเนินการตรวจสุขภาพรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง พลัดหลง บาดเจ็บ และสัตว์ป่าที่ประชาชนส่งมอบให้แก่ราชการ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงก่อนส่งมอบให้สถานี เพราะเลี้ยงสัตว์ป่า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ซึ่งในแต่ละปีคลินิกสัตว์ป่า นครสวรรค์ ได้ช่วยเหลือสัตว์ป่าในกรณีดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 200 ตัว แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี แต่สืบเนื่องจากสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงาน รักษา อนุบาลดูแล พักฟื้น ไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตว์ป่าที่เข้า รับการรักษา อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้มีสภาพชำรุดตามเวลาการใช้งาน สำนักบริหารพื้นที่รักที่ 12 (นครสวรรค์) จึงได้จัดตั้งคลินิกสัตว์ป่าเพื่อทดแทนคลินิกสัตว์ป่าแห่งเดิม ที่คับแคบ และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งคลินิกสัตว์ป่าแห่งใหม่นี้ จัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่า ให้มีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์มากยิ่งขึ้น คลินิกสัตว์ป่า นอกจากจะดูแลสุขภาพสัตว์ป่า ของกลางแล้ว คลินิกสัตว์ป่ายังทำการตรวจรักษาโรค ผ่าตัดเล็ก ฉีดวัคซีน ทำหมัน ชันสูตรซากสัตว์ป่า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า ซึ่งดำเนินการโดยสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านสัตว์ป่า พร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย🦣ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952🦣
ขับเคลื่อนโดย Blogger.