Header Ads

 


นครนายก - คณะศิษยานุศิษย์ร่วมงานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล 81 ปี หลวงพ่ออุดมทรัพย์เกจิอาจารย์ชื่อดัง

 นครนายก - คณะศิษยานุศิษย์ร่วมงานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล 81 ปี หลวงพ่ออุดมทรัพย์เกจิอาจารย์ชื่อดัง


 คณะศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือหลวงพ่ออุดมทรัพย์ เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง นักพัฒนา

ศาสนา เดินทางร่วมงานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล 81 ปี กันเป็นจำนวนมาก 


ที่วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครายก คณะศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือ พระราชสิทธิวราจารย์ หลวงพ่ออุดมทรัพย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 81 ปี โดยมี คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เป็นจำนวนมาก ต่างทยอนเดินทางร่วมงานทำบุญกันอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยอวยพรให้หลวงพ่ออุดมทรัพย์ได้มีความสุขมสุขภาพแข็งแรง พร้อมรับพรจากหลวงพ่อ เพื่อความเป็นศิริมงคลทั้งตนเองและความครัว รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในหน่าที่การงานในทุกสาขาอาชีพ โดยทั่วหน้ากัน หลวงพ่ออุดมทรัพย์ เป็นพระที่มีชื่อเสียง เป็นพระนักพัฒนา สร้างคุณงามความดีแก่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน สร้างผลงานและทำคุณประโยชน์ให้กับสาธารณะ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ มีศิษยานุศิษย์ที่ดีมีชื่อเสียงมากมาย ล่าสุดได้สร้งศูนย์ผู้สูงวัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เพื่อดูแลพระสงฆ์และประชาชนผู้สูงวัย ภายในบริเวณวัดประสิทธิเวช ที่สวยงาม สร้างควมเจิญก้าวหน้าให้หมูบ้านชุมชนได้ใช้ประโยชน์กันอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะสงฆ์ ประชาชน สังคมไทยต่อไป


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.