Header Ads

 


ประมงจังหวัดเลย พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

 ประมงจังหวัดเลย พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566


 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ หมู่ 13 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง   

    นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2566  โดยมีทวี  เสริมภักดีกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการตุลาการ  ทหาร  ตำรวจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย  หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  จิตอาสาพระราชทาน 904  ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว ตะเพียนขาว 100,000 ตัว

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกรมประมงมีนโยบายให้สำนักงานประมงทุกจังหวัด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงในแหล่งน้ำที่เหมาะสมทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันนี้ พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายต่างก็ทราบดีว่า พระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกายต่อพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั้งโครงการตามพระราชดำริ หรือโครงการต่างๆ เพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค พระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวกับการประมง ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาสัตว์น้ำที่ยังมีขนาดเล็ก ให้ได้มีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ก่อนจับขึ้นทำประโยชน์ โดยไม่ใช้วิธีการจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าช็อต วัตถุระเบิด ยาเบื่อเมาหรือข่ายที่มีขนาดตาถี่เกินไป ซึ่งเป็นการทำลายที่อยู่ อาศัยและพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป


ข่าว สุรชัย ใจบุญ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.