Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพเรือ และคู่สมรส ร่วมงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่ 3


          วันที่ 10 พ.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพเรือ และคู่สมรส ร่วมงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่ 3 ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย โดยมี นาย Mark Gooding OBE เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย และ ดร.Christopher McComick คู่สมรส เป็นเจ้าภาพ ณ ห้อง Grand Ballroom Four Seasons Hotel Bangkok

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.