Header Ads

 


กองทัพเรือ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี “เสด็จเตี่ย”


กองทัพเรือจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี “เสด็จเตี่ย” ณ อาคารอเนกประสงค์ พิพิธภัณท์ทหารเรือ (อาคาร Utility Hall) พร้อมให้ข้าราชการทหารเรือและประชาชนที่สนใจเข้าชม

          วันที่ 11 พ.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ติดตามความพร้อมในการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์  100 ปีฯ เพื่อเปิดให้ข้าราชการทหารเรือ และประชาชนเข้าชมได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 12 พ.ค.66 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ พิพิธภัณท์ทหารเรือ (อาคาร Utility Hall) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


          การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปีฯ ได้กำหนดกรอบและนำวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญจัดแสดงนิทรรศการฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ “เสด็จเตี่ย” ที่ทรงวางรากฐานให้กองทัพเรือเป็นปึกแผ่นตราบจนปัจจุบัน ณ ห้องโถงชั้นล่างของอาคารอเนกประสงค์ (Utility Hall) ดังนี้

             - ส่วนที่ 1 พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย คุณูปการที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และของใช้ส่วนพระองค์

             - ส่วนที่ 2 ประวัติ ร.ล.พระร่วง เรือหลวงลำแรกและลำเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่เกิดจากการรวบรวมเงินจากประชาชนที่มอบให้กองทัพเรือ

             - ส่วนที่ 3 เรือพระที่นั่งมหาจักรี เรือแห่งศักดิ์ศรีและความภูมิใจของชาวสยาม

             - ส่วนที่ 4 พระประวัติเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ทรงมีคุณูปการต่อกองทัพเรือ และประวัติพลเรือโทพระยาชลยุทธโยธินทร์ นายทหารเรือต่างชาติท่านเดียวที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือสยาม 

             - ส่วนที่ 5 วีรชนทหารเรือ ในประวัติศาสตร์การรบของกองทัพเรือ

             - ส่วนที่ 6 ศิลป์และศาสตร์แห่งการเดินเรือ 

             - ส่วนที่ 7 การพัฒนากำลังทางเรือสู่การพึ่งพาตนเอง

             - ส่วนที่ 8 วัฒนธรรมสายน้ำกับราชนาวี เรือพระราชพิธีจำลองในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
          ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของกองทัพเรือในการจัดตั้งอาคารอเนกประสงค์ พิพิธภัณท์ทหารเรือ (อาคาร Utility Hall) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงและรวบรวม สงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ เรื่องราว ประวัติความเป็นมาของกองทัพเรือ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทหาร และพัฒนาการทางทะเล ให้ข้าราชการของกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนได้เข้าชม ศึกษา เรียนรู้ และได้รับความเพลิดเพลินในโอกาสเดียวกัน

          จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหารเรือ ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ ในช่วงวันและเวลาข้างต้น

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.