Header Ads

 


"ผอ.ฟ้า" น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล เป็นตัวแทนหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดในถิ่นกันดาร พร้อมมอบเงินจำนวน 300,000 บาทสมทบในการสร้างโบสถ์

 "ผอ.ฟ้า" น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล เป็นตัวแทนหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดในถิ่นกันดาร พร้อมมอบเงินจำนวน 300,000 บาทสมทบในการสร้างโบสถ์


     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 พ.ค.2566 ที่วัดสันป่าไหน่ (ร้าง) ตำบลเมืองงาย อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพรทิพา สุพัฒนุกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เดินทางมาเป็นผู้แทนในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีนายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ นายบุญเรือง คงรัก  นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ  นายชัยรัตน์ คำมูล นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย รวมทั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ชาวบ้านจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่น   

  โดยในวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากมาย น.ส.พรทิพาหรือ ผอ.ฟ้า และคณะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และเงินสดจำนวน 300,000 บาท และ ชาวบ้านร่วมกันถวายต้นเงินผ้าป่ารวมใจประชาชน มีประธานผ้าป่าสามัคคีแต่ละสายถวายต้นเงินผ้าป่าตามลำดับ แด่ประธานสงฆ์เพื่อสบทบทุนในการสร้างโบสถ์ 

 ในเวลาต่อมา ผอ.ฟ้า ผู้แทนในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์  ร่วมชมการแสดงจากชาวบ้าน โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านแสดงการแสดงพื้นบ้านฟ้อนรำ และกลุ่มชาวไทยใหญ่แสดงการแสดงพื้นเมือง "กิงการ่า"  การแสดงเชิดกาโต โดยน้องนะโม บุตรชายของนายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์  เป็นผู้แสดงเองโดยการเชิด กาโต จะมีลักษณะเหมือนการเชิดสิงโตจของทางภาคกลางนั่นเอง พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำการแสดงและได้มอบพระสมเด็จจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อเป็นสิริมงคล 

  จากนั้นผู้นำชุมชนกล่าวสำนึกในพระกรุณา เพื่อเป็นการขอบคุณผู้แทน และคณะของ ผอ.ฟ้า ซึ่งตัวแทนหมู่บ้านได้เล่าประวัติเมืองงาย และหมู่บ้าน โดยนำของโบราณที่ขุดพบมาให้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ 100-200 ปีมาแล้วบริเวณตรงนี้เคยเป็นลานประหารที่ใช้ประหารศัตรูมาก่อน ทางวัดจึงอยากให้ที่บริเวณตรงนี้สร้างเป็นโบสถ์เพื่อให้เป็นสถานที่ๆจะสามารถสร้างบุญกุศลในโอกาสต่อไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.