Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2566

  ที่ สนามหญ้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานในครั้งนี้


   สำหรับงานสงกรานต์ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ อันเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโส ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.