Header Ads

 


เจ้ากรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" แจกถุงสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


  วันที่ 24 เมษายน 2566 พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" แจกถุงสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมู่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทยขับเคลื่อนโดย Blogger.