Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบพิธี“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ ทรงพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. 2098 ในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์ พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่า ได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก ทรงขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรม เพื่อเป็นตัวประกันที่หงสาวดี จนพระชนมายุได้ 15 พรรษา พระองค์จึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2126 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ณ เมืองแครง ประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ และพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 ขณะพระชนมพรรษา 50 พรรษา คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน🐓ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🐓
ขับเคลื่อนโดย Blogger.