Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน “ โครงการพาณิชย์...ลดราคา ! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสมุทรสาคร ” ที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 


วันที่ 7 เมษายน 2566 ที่บริเวณเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน “ โครงการพาณิชย์...ลดราคา ! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสมุทรสาคร ” โดยมีนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิด ,นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และนายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้

*การจัดงาน “ โครงการพาณิชย์...ลดราคา  ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดสมุทรสาคร ” มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัด ชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน 100 บูธ มีการจัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดลดราคา 20-40% เช่น หมูเนื้อแดงกิโลละ 100 บาท น่องไก่ติดสะโพก กิโลกรัมละ 50 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 เบอร์ 3 แผงละ 85 บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 18 บาท น้ำมันปาล์มขนาด 1 ลิตร ขวดละ 40 บาท ข้าวหอม ถุงละ 130 บาท และข้าวขาว ถุงละ 65 บาท นอกจากนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไข่ไก่ ฟองละ 1 บาท ปลากระป๋อง กระป๋องละ 10 บาท 
การจัดงาน โครงการดังกล่าว ได้จัดทั้งหมด จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน ใน 2 พื้นที่ ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 เมษายน 2566 ณ บริเวณเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น ของทุกวัน มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นแก่การครองชีพ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องครัว และสินค้าชุมชนมากมายหลากหลายชนิด
**นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนเพิ่มช่องทางด้านการตลาด โดยได้ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ผ่านช่องทางของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เช่น เฟสบุ๊ค ข่าวแจก ไลน์กลุ่ม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ ให้ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคต่อไป 

 


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

                                                     /////////////////////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.