Header Ads

 


“อนุทิน”นำทัพ บุก จ.นครสวรรค์ นำทัพหาเสียงอ้อนชาว นครสวรรค์กว่า​ 5000​พัน​คน​ ต้อนรับอบอุ่น ขอโอกาส เลือกสส.ภูมิใจยกจังหวัด เน้นพัฒนา ต้องเข้าถึงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นแบบตาเห็น​ เมื่อวันที่ 7 เมษายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของพรรค นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นาย ศุภชัย ใจสมุทร และนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ได้เดินทางมายังพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ ณ.สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้สมัคร สส อาทิเขต 1 น.ส.ภัทราวดี นิโรจน์ เบอร์ 3 เขต 2 นายวีระกร คำประกอบ เบอร์ 10 เขต 3 นายอภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ เบอร์ 9 เขต 4 นายมานพ ศรีผึ้ง เบอร์ 1 เขต 5 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ เบอร์ 5 เขต 6 นายอภิสิทธ์ อินทสิทธิ์ เบอร์ 6มีประชาชนประมาณ 5 พันคนมาต้อนรับ บรรยากาศอบอุ่น โดยหลังการปราศรัย นายอนุทิน ได้เข้าไปพบปะประชาชน เพื่อสอบถามปัญหาในพื้นที่ โดยระบุว่า จะนำไปหาทางแก้ไข นายอนุทิน กล่าวบนเวที ว่า พรรคภูมิใจไทยชูนโยบายพูดแล้วทำทั้งเรื่อง การพักหนี้ประชาชน 3 ปี วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท พรรคภูมิใจไทยขอเสนอนโยบายเกษตรร่ำรวย เกษตรพันธสัญญา 1.เกษตรกรต้องรู้ราคาล่วงหน้า ก่อนจะปลูก และ 2.เกษตรกรต้องมีประกันการเพาะปลูกให้ กรณีเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ"นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า จะทำทุกอย่างให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนั้น ถ้าเลือกภูมิใจไทยวันนี้ นอกจากจะเลือกเราเข้าไปทำงาน ยังเป็นการแสดงออกว่าบ้านเมืองต้องการความปรองดอง เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีปัญหากับใคร และพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายที่หวังดีกับชาติบ้านเมืองและการปราศรัยในครั้งนี้มีนายภิญโญ นิโรจน์ อดีต สส หลายสมัย และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งลงปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคภูมิใจไทย มาร่วมกิจกรรมด้วย🪭🪭ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🪭🪭

“อนุทิน”นำทัพ บุก จ.นครสวรรค์ นำทัพหาเสียงอ้อนชาว นครสวรรค์กว่า​ 5000​พัน​คน​ ต้อนรับอบอุ่น ขอโอกาส เลือกสส.ภูมิใจยกจังหวัด เน้นพัฒนา ต้องเข้าถึงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นแบบตาเห็น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน  นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของพรรค นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นาย ศุภชัย ใจสมุทร และนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ได้เดินทางมายังพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ ณ.สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้สมัคร สส อาทิเขต 1 น.ส.ภัทราวดี นิโรจน์ เบอร์ 3 เขต 2 นายวีระกร คำประกอบ เบอร์ 10 เขต 3 นายอภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ เบอร์ 9 
เขต 4 นายมานพ ศรีผึ้ง เบอร์ 1 เขต 5 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ เบอร์ 5 เขต 6 นายอภิสิทธ์ อินทสิทธิ์ เบอร์ 6มีประชาชนประมาณ 5 พันคนมาต้อนรับ บรรยากาศอบอุ่น โดยหลังการปราศรัย นายอนุทิน ได้เข้าไปพบปะประชาชน เพื่อสอบถามปัญหาในพื้นที่ โดยระบุว่า จะนำไปหาทางแก้ไข นายอนุทิน  กล่าวบนเวที ว่า พรรคภูมิใจไทยชูนโยบายพูดแล้วทำทั้งเรื่อง การพักหนี้ประชาชน 3 ปี วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท พรรคภูมิใจไทยขอเสนอนโยบายเกษตรร่ำรวย เกษตรพันธสัญญา 1.เกษตรกรต้องรู้ราคาล่วงหน้า ก่อนจะปลูก และ 2.เกษตรกรต้องมีประกันการเพาะปลูกให้ กรณีเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ"นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า จะทำทุกอย่างให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนั้น ถ้าเลือกภูมิใจไทยวันนี้ นอกจากจะเลือกเราเข้าไปทำงาน ยังเป็นการแสดงออกว่าบ้านเมืองต้องการความปรองดอง เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีปัญหากับใคร และพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายที่หวังดีกับชาติบ้านเมืองและการปราศรัยในครั้งนี้มีนายภิญโญ นิโรจน์ อดีต สส หลายสมัย และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งลงปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคภูมิใจไทย มาร่วมกิจกรรมด้วย
🪭🪭ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🪭🪭
ขับเคลื่อนโดย Blogger.