Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด

    วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม" โครงการจัดตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด"  ด้านนายดุสิต​ พงศาพิพัฒน์​ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อศึกษาค้นคว้าสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ และบุคลากรด้านความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และมูลนิธิสาธารณกุศล​ต่างๆ​ เข้าร่วมในโครงการฯ   จากการดำเนินงานที่ผ่านมานครสวรรค์มีทีมดำเนินการการสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ในแต่ละอำเภอมีการจัดตั้งคณะกรรมการ​ ศปถ.อำเภอ​ อยู่แล้ว แต่ยังมีข้อจำกัด อุปสรรค บางพื้นที่ยังขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจเกิดจากความประสานงาน และการสื่อสารที่อาจไม่ทั่วถึง นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในนามหัวหน้าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดให้มีวาระสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์  "365 วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย" ขึ้น​ โดยให้ทุกภาคส่วนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญเท่านั้น และกำหนดให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ การสวมหมวกกันน็อคนิรภัย 100% มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คน​ ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2570🪭🪭ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952​🪭🪭
ขับเคลื่อนโดย Blogger.