Header Ads

 


ตาก - แม่สอด หมอกควันส่งผลต่อสุขภาพและทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ต่างได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่มีการลักลอบเผาในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

 ตาก - แม่สอด หมอกควันส่งผลต่อสุขภาพและทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ต่างได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่มีการลักลอบเผาในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน


เมื่อเวลา 09.00น.(12 เม.ษ.66) สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีหมอกปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ  และมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่าคุณภาพทางอากาศและมลพิษทางอากาศ PM 2.5 อยู่ที่ 172 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหมอกควัน จนส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่รถตามท้องถนนลดลง และยังส่งผลการทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นช่วงประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดของจังหวัดตาก และยังพบว่ายังมีการลักลอบเผาไร่ทั่งในฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา ทำให้สถานการณ์ฝุ่นพิษทวีความรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ในช่วง 1-2 วันสภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังมีหมอกควันในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดเริ่มกังวนเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น โดยในวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนตามท้องถนนประชาชนต่างสวมหน้ากากอมามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 ทำให้ประชาชนต้องงดออกกำลังกายกลางแจ้ง ส่วนผู้สูงอายุต้องใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิดตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเองอีกด้วย


ขณะที่สภาพอากาศดังกล่าวอาจจะส่งผลดีกับปัญหาหมอกควันในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก ต้องรอฝนและลมอาจจะช่วยบรรเทา หมอกควันให้ลดลงได้ ซึ่งลมจากทางด้านทิศตะวันตกจะช่วยหมอกควันเบาบาง และจะพัดพาฝุ่นควันที่สะสมในอากาศลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และสลายไปตามกระแสลมได้ในระดับหนึ่งด้วย แต่ปัญหาหลักจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน และไฟป่ายังถือว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤติหมอกควันในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ยังต้องให้ความร่วมมืองดเผาทุกชนิดในช่วงนี้


ภาพ-ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช ขับเคลื่อนโดย Blogger.