Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2566

   ที่ บริเวณ ประตูตรวจสอบ  2 ท่า เรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือเอก กานต์  เมนะรุจิ. รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนพร้อมให้โอวาทกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การเดินทางใน ช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ,เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าเรือแหลมฉบัง  ร่วมพิธีในครั้งนี้
 
เรือเอกกานต์   กล่าวว่า   วันสงกรานต์ เป็นวันที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นวันปีใหม่ไทย และเป็นช่วงที่มีวันหยุดหลายวัน  ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่  ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นช่วงที่มีการจราจรคับคั่งในเส้นทางต่างๆ  โดยเฉพาะแหลมฉบังเป็นพื้นที่ ที่มีผู้ทำงานและมีรถตู้บรรทุกสินค้าเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ตระหนัก และเตรียมพร้อมในสภาพร่างกาย เคารพในกฎจราจรต่างๆ เพื่อให้การเดินทางในช่วงนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่สร้างปัญหา  ที่สำคัญทางรัฐบาลมีนโยบายให้ภาครัฐที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย  

สำหรับดังกล่าวจุดบริการประชาชนดังกล่าวได้เตรียม เครื่องดื่ม ผ้าเย็นพร้อมอำนวยความสะดวกผู้ที่มาใช้บริการในท่าเรือแหลมฉบัง  ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 17 เม.ย. นี้ 

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน



ขับเคลื่อนโดย Blogger.