Header Ads

 


เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ห่วยใยประชาชน ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566


          วันที่ 11 เม.ย.66 นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภายใต้การรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมี นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในนามคณะผู้จัดทำโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          สำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจะเดินทางกลับเยี่ยมภูมิลำเนา ไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และอำเภอสัตหีบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสำคัญจำนวนมาก ทำให้มีอัตราการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปัญหาจะตามมาก็คือการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประกอบกับรัฐบาลและจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันดำเนินการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลงหรือลดลงให้ได้มากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งการจัดตั้งจุดบริการ ฯ ดังกล่าว จะเป็นจุดบริการและแนะนำประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นจุดพักผ่อนแก่ประชาชนที่เดินทางผ่านไป-มา ในพื้นที่ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.66 โดยมีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และพนักงานของเทศบาล ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.