Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือตามแผนงาน


          วันที่ 10 เม.ย.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และคณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ให้เป็นไปตามแผนงาน ณ ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือเปิดใช้งาน (บางส่วน) เมื่อ 24 ก.ย.64 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
             - เป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะระดับนโยบายต่อการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ
             - เป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ที่ทันสมัย สามารถจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
             - เป็นสถานที่พักผ่อน จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว
             - สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรม และสันทนาการ เพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล และพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล


          โดยมีอาคารที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 9 อาคาร ได้แก่ อาคารประชุมสัมมนา , อาคารที่พัก 3 อาคาร , อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ , อาคารสำนักงาน , อาคารบริการ และ อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำและโรงเก็บเรือ
          ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ให้เกิดประโยชน์สฦูงสุดต่อกำลังพลและกองทัพเรือ อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.