Header Ads

 


เมืองสี่แคว เปิดตึกฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช​ และ​ แถลงข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากยาเสพติดและอาการทางจิตเวช

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา​ 10.00 น​ พญ.อัมพร​ เบญจพลพิทักษ์​ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดตึกฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์​ และ​ แถลงข่าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากยาเสพติดและอาการทางจิตเวช​ โดยมี​ นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ นางพรเพชร​ เขมวิ​รัตน์​ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 3 ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีฯ   จากจำนวนผู้ป่วย​ SMI-V (Serious Mental illness and​ Violence)​ ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมจากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข​(HDC)​ ปี2565 ณ​ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 พบว่า ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง​(Serious Mental illness and​ Violence : SMI-V)​ ในเขตสุขภาพที่ 3 ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีจำนวน 863 คน กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาการคัด กรองผู้ที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง​ หรือ​ SMI-V​ Scan ระบบคัดกรองนี้จะค้นหาผู้ป่วยด้วย 5 สัญญาณเตือน ไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว เที่ยวหวาดระแวง   จังหวัดนครสวรรค์ โดย​ นายชยันต์​ ศิริมาศ​ ได้นำระบบ SMI-V Care มาพัฒนา platform อิเล็กทรอนิกส์"นครสวรรค์​สุขใจ" เพิ่มโอกาศการคัดกรอง​ ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในชุมชนแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัย ผู้ที่ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าถึงบริการรักษาเกิดอาการทางจิตจนกำเริบหนัก อันก่อเหตุความรุนแรงได้ เพื่อส่งต่อเข้ารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพ ดูแลอย่างต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ ด้วยทีมจัดการรายกรณี เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยอาการกำเริบหรือกลับไปเสพซำ้💦​ทีมข่าวรอบ​รั้ว​ภูธร​.New​0838823240💦
ขับเคลื่อนโดย Blogger.