Header Ads

 


พระอาจารย์บรรยาย เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูเจ้าคณะตำบล ชั้นโท


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ ประชาชนชาวสัตหีบ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระครูวิธานธรรมานุยุต (บรรยาย) เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูเจ้าคณะตำบล ชั้นโท

โดยพระบรมราชานุญาต สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตามมติมหาเถรสมาคม สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จึงให้เลื่อน พระครูวิธารธรรมานุยุต (บรรยาย) วัดบางเสร่คงคาราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.