Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ


           วันที่ 27 มี.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 52 ปี วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ตามคำเชิญของ นาย Mohammed Abdul Hye เอกอัคราชฑูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ถ.พระราม 1 กรุงเทพมหานคร

          กองทัพเรือ และกองทัพเรือบังคลาเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยที่ผ่านมาได้มีการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง , การฝึก , การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา , การเยือนเมืองท่าของเรือรบ และการประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ 

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#thetrustednavy 

#หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.