Header Ads

 


ปทุมธานี ผู้ว่า รฟม.จับมือนายกแจ็สเดินหน้าMOUรถไฟฟ้าโมโนเรล แก้ไขปัญหารถติดเพื่อประโยชน์ประชาชน
ปทุมธานี ผู้ว่า รฟม.จับมือนายกแจ็สเดินหน้าMOUรถไฟฟ้าโมโนเรล แก้ไขปัญหารถติดเพื่อประโยชน์ประชาชน


    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี รถไฟฟ้าโมโนเรลแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นสักขีพยานในการลงนาม
    โดยการบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง จังหวัดปทุมธานี มีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , กรมการขนส่งทางราง มีนายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองอำเภอ (อำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกา) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองคูคต หอการค้าจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 22 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามเพื่อเป็นกรอบแห่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานีได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่มีการเชื่อมต่อระบบการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน
     ด้าน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่มีความสำคัญกับจังหวัดปทุมธานีที่จะพลิกฟื้นปทุมธานี โดยเฉพาะปัญหาเรื่องรถติดต้องแก้ไขให้เป็นระบบ ในช่วง 2 ปีที่ผมทำงาน อบจ.มา โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้า ขนส่ง ด้านท่องเที่ยว อุตสาหกรรมจังหวัด และหลาย ๆ ฝ่ายที่ประชุมกันมา 2 ปี วันนี้ได้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว เราไม่ได้พูดลอย ๆ แล้วโกหกประชาชน วันนี้ถือว่าเป็นการนับหนึ่งที่ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน เพราะว่าการที่รถไฟฟ้าโมโนเรลจะเกิดได้ไม่ใช่มาจาก อบจ.เพียงหน่วยงานเดียว แต่เกิดมาจากทุกหน่วยงานมาร่วมกัน เพราะในพื้นที่ที่เส้นทางรถไฟฟ้าผ่านจะต้องทำ MOU กันทั้งหมด กว่า 22 องค์กรหน่วยงาน วันนี้ต้องขอบคุณจริง ๆ  ที่ท่านภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ท่านให้ความสำคัญเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพานด้วยตัวท่านเอง ท่านให้ความสำคัญ แสดงให้เห็นว่าทาง อบจ.กับ รฟม. จับมือกันอย่างเหนียวแน่นแน่นอนโครงการนี้ ขอให้ประชาชนสบายใจเลยว่าเกิดได้ และผมมั่นใจว่าเกิดได้ 100 เปอเซ็นต์ เพราะว่างบประมาณที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยทาง อบจ.ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว ผู้ที่จะมารับช่วงลงทุนทั้ง 5 เฟส พร้อมแล้ว ทั้งกลุ่มทุนจะประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น เราได้จับมือคุยกันแล้ว ผมมองว่าในรัฐบาลหน้า หากผ่าน ครม.ได้ทุกอย่างจบ ผมดีใจอย่างยิ่งที่เราจะยกจังหวัดปทุมธานีให้ขึ้นเป็นจังหวัดน่าอยู่ 1 ใน 3 ให้ได้ ซึ่งในปี 2570 สวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะมาอยู่ที่คลองหก อำเภอธัญบุรี ซึ่งปี 2570 จะสร้างเสร็จตามที่พระองค์ท่าน (ร.10) พระราชทานที่ดิน 300 ไร่ เมื่อเราได้ดำเนินการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวก ไม่เจอกับปัญหารถติด ต่อจากนี้จะมีความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ จะเรียนให้พี่น้องประชาชนให้ทราบต่อไป และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า การ MOU ในวันนี้จะไม่วูบวาบ ทำให้หายไป ต้องมีคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
          นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ในส่วนที่ท่าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีความคิดริเริ่มรถไฟฟ้าโมโนเรลที่จังหวัดปทุมธานี ในส่วนของ รฟม.จะมารับไม้ต่อหลังจากที่มีการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรอง นโยบายภาครัฐจะให้เอกชนร่วมทุนโดยจะต้องมีการดำเนินการต่อไปตามที่มีการประชุมร่วมลงทุน จะมีการคัดเลือกเอกชนที่สนใจมาลงทุนในระบบรถไฟฟ้า ทาง รฟม.จะมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่จุดนั้นไป และคัดตัวเอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้าง ที่ผมได้ดูจากการดำเนินการแบบออกเป็น 3 ส่วน โดยจะดำเนินการในส่วนแรกก่อนคือตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิต มุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์ใหม่ที่คลองหก อ.ธัญบุรี คาดว่าจะใช่ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปีครึ่ง ขอยืนยันกับชาวจังหวัดปทุมธานีทุกท่านว่าการดำเนินการรถไฟฟ้าโมโนเรลของจังหวัดปทุมธานีมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา โดยเส้นทางที่จะดำเนินการนั้นถือว่าเป็นเส้นทางหลักที่จะเชื่อมต่อฝั่งตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดปทุมธานี สามารถนำความเจริญให้กับจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนต่อไป.ขับเคลื่อนโดย Blogger.