Header Ads

 


นัจมุดดีนมั่นใจแลนด์สไลด์พื้นที่นราฯหลังลงพื้นที่ประชาชนหนุนภูมิใจไทย
นัจมุดดีนมั่นใจแลนด์สไลด์พื้นที่นราฯหลังลงพื้นที่ประชาชนหนุนภูมิใจไทย


 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ก.พ.66 ที่ร้านอาหาร RIVER RAMP อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ในฐานะเป็นผู้ร่วมกันกำกับดูแล ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ 3 จชต. กับนายสิรภพ ดวงสอดศรี หรือ พี่ใหญ่ ผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทย ได้นำว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 5 เขต ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เปิดการแถลงข่าวหลังจากลงพื้นที่หาเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในระยะเวลาหนึ่ง และพบว่าประชาชนมั่นใจในพรรคภูมิใจไทย ว่าสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในสภาได้ ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาปาดท้อง การพัฒนาพื้นที่นำความเจริญสู่ชุมชน การแก้ไขปัญหาแรงงานที่อพยพไปค้าแรงงานต่างถิ่น โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทางว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในทั้ง 5 เขต มีความจริงใจแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ที่สามารถพลิกฟื้นพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการค้า การท่องเที่ยวในอนาคต ที่มีเงินหมุนเวียนสู่ชนชั้นระดับรากหญ้า ด้วยนโยบาย 8 ข้อหลักของพรรคที่พูดแล้วทำได้จริง โดยนายนัจมุดดีน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ได้พูดทิ้งท้ายก่อนที่จะให้ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 5 เขต กล่าวความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละเขต ว่า การเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือก ส.ส.เข้าไปนั่งในสภาตอนแรก 3 ที่นั่ง แต่มาถึงขณะนี้พบว่าพี่น้องประชาชนต้องการเปลี่ยนตัวแทนจากพรรคอื่นๆ เป็นเลือก ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเข้าไปนั่งในสภาครบทั้ง 5 เขต โดยชนะพรรคอื่นแบบแลนด์สไลด์ เนื่องจากว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 5 เขต มีความถนัดเฉพาะตัวของแต่ละคนสูง

 โดยนายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศบาลตำบลบาเจาะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต1 กล่าวว่า ตนมุ่งมั่นที่จะมีโครงการขยายถนน 2 เลนเป็น 4 เลน จากสถานที่ท่องเที่ยวหาดนราทัศน์ ไปยังหาดอ่าวมะนาว ช่วงเทศกาลต้องใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ก.ม.ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงพร้อมขยายสะพานให้กว้างรองรับกับถนน 4 เลนที่ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกลำภูที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชน หากถนนหนทางสะดวกการขนถ่ายสินค้าการลงทุนก็จะตามมา

 นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผอ.การศึกษาเอกชน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 กล่าวว่า ตนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการศึกษาในอนาคต ซึ่งปัจจุบันทางพรรคสามารถที่ผลัดดันเงินเข้ามาสนับสนุนในโรงเรียนตาดีกา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาขนาดเล็กที่เปิดเรียนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ให้เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของหลักศาสนา ที่ช่วยปูทางให้เด็กเดินทางที่ถูกต้อง ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

 นาย น.ท.สกรี ศรีริกานนท์ อดีตนายทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 41 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 กล่าวว่า ประชาชนได้สนับสนุนให้ตนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่ติดเขตป่าสงวนและทับซ้อนกับเขตอุทยานฯ รวมทั้งศึกษาพื้นที่ทำฝายทดน้ำ ที่นำมาใช้ด้านเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนสามารถพลัดดันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาสภา หากทางพรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลก็จะสามารถที่จะผลัดดันได้เต็มตัว ส่วนเรื่องฝายจะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เกินความสามารถ

 นายซาการียา สะอิ อาจารย์คณะวิศวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดมา 19 ปี ร้อยละ 50 คนที่เรียนเป็นผู้มีรายได้น้อย หากดิวกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ส่วนใหญ่คนที่เรียนเป็นคนในพื้นที สามารถพูดได้ 3 ภาษา คือ ไทย อาหรับและมาเลเซีย ก็สามารถส่งนักศึกษาที่เรียนจบแพทย์ไปทำงานได้ ก็จะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาแพทย์ที่จบในแต่ละปีก็ถูกจองตัวทำงานตามโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือค่าจ่ายจ่ายในระหว่างการศึกษา เมื่อจบออกมาจะได้มีรายได้ส่งให้ครอบครัวไปในตัว

 นายสุกรี มะเต๊ะ ผช.เลขานุการ รมช.มหาดไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานในเขตเลือกตั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดารไม่ค่อยมีการพัฒนา ทางพรรคเคยมีการผลัดดันถนนเพียง 800 เมตรในพื้นที่ อ.ศรีสาคร ทำให้ราคาที่ดินพุ่งสูง 8 แสนถึง 1 ล้านบาทต่อห้อง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สร้างความเจริญให้กับพื้นที่ หากมีการพัฒนาต่อเนื่องทุกอย่างก็จะเข้ามาทั้งการลงทุน การค้าและการท่องเที่ยว เนื่องในในพื้นที่มีความพร้อม ที่จะสามารถสร้างงานให้ชาวบ้าน แล้วรายได้ก็จะตามมาเหมือนเงาตามตัว ผมเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลที่สามารถจะสามารถสานต่อการพัฒนาให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ ตามสโลแกนของพรรคทำได้ตามที่พูดไว้

   

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.