Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาซักซ้อมแผนระดมพลทำแนวกันไฟป่า

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ที่วนอุทยานเขาหลวง เภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ กิจกรรมจิตอาสาซักซ้อมแผนระดมพลทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2566 โดยมีนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กล่าวรายงานของกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ด้วย จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาซักซ้อมแผนระดมพลทำแนวกันไฟป่า โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการระดมบุคลากร เครื่องมือและเครื่องจักร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถมีการบูรณาการทำงานร่วมกันและสามารถป้องกันเหตุไฟป่าที่จะเกิดร่วมไปถึงสามารถควบคุมเหตุไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยปัจจุบันกำลังเข้าสู่ฤดูไฟป่าจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และประชาชนในพื้นที่ และก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากควันไฟ ทำอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ไฟป่ายังส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ*****(ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12​ 💦ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ ​0619782952​💦
ขับเคลื่อนโดย Blogger.