Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรฯ

   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการ เป็นประธาน การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้แทนสมาคมขนส่งแหลมฉบังชลบุรี พร้อมด้วย  ผู้แทนสมาคมโลจิสติกส์ EEC ผู้แทนสมาคมขนส่งภาคตะวันออก ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า และ พนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม
สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว เนื่องจากมีรถบรรทุกสินค้า เข้ามาใช้บริการ ท่าเทียบเรือฝั่ง B เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้สัญจรที่ใช้เส้นทางท่าเทียบเรือฝั่งบีไม่ได้รับความสะดวก

ท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้จัดการประชุม เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไข การจราจรที่ติดขัด 
 โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้กำหนดมาตรการให้ท่าเทียบเรือทุกท่า จัดจุดพักรถสำหรับให้รถรอคิว ณ บริเวณลานกลางทุ่ง หรือพื้นที่ที่ท่าเรือแหลมฉบังกำหนด รวมทั้ง ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ของแต่ละท่าเทียบเรือ ในการติดต่อประสานงาน ระหว่างลานจอดรถรอคิว กับท่าเทียบเรือ  เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ถนนเส้นนี้

ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ สมาคมขนส่งฯ ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบและร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปขับเคลื่อนโดย Blogger.