Header Ads

 


กองทัพเรือจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”


กองทัพเรือจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” น้อมนำความหมายเพลงพระนิพนธ์ หลอมรวมใจทหารเรือในการเสียสละเพื่อชาติและราชนาวี


          วันที่ 17 ก.พ.66  เวลา 09.00 น. พล.ร.อ.เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ , พิธีเปลี่ยนธงราชนาวี และธงพระยศ , พิธีประดับตราสัญลักษณ์ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี และกิจกรรมร้องเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี่ย จำนวน 3 เพลง คือ เพลงดาบของชาติ , เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่  โดยกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ทางบก และเรือในราชนาวี ได้แก่ พื้นที่หลัก ณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ แหลมปู่เจ้า , พื้นที่รอง จำนวน 9 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา , ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต , ฐานทัพเรือกรุงเทพ , กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดนครปฐม , โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ , หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดใน ๔ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส และ เรือที่จอดในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบทั้งหมด รวมทั้งเรือหลวงมกุฎราชกุมารที่ร่วมแปรอักษรกับเรือปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในทะเลบริเวณแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ


          จากนั้นในเวลา 10.15 น. ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการแก่กองทัพเรือ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


          อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ที่ทหารเรือทุกนาย และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอน ตลอดจนพระประวัติที่ทรงเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีตลอดพระชนม์ชีพ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีสืบไปขับเคลื่อนโดย Blogger.