Header Ads

 


🍈สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมกับเรือนจำกลางตาก "เร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อคืนคนดีสู่สังคม"🍈

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นประธาน ปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขังชาย จำนวน 25 คน สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 ณ เรือนจำกลางตาก อ.เมือง จ.ตาก🍒ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🍒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.